Varför är Kodning Viktigt? Allt du bör Veta!

technology 1283624 1280

I den här artikeln kommer vi att utforska varför programmering är avgörande på 2000-talet ur olika perspektiv.

Vad är programmering?

Om du någonsin har använt en dator, tittat på videor på internet eller spelat ett tv-spel är det svårt att föreställa sig att allt egentligen bara är en serie bokstäver och symboler.

Kraften med en dator är att den kan bearbeta tusentals rader kod på en sekund, vilket gör att den kan utföra ganska komplexa instruktioner och utföra otroliga uppgifter. Programmering är skrivningen av dessa komplexa instruktioner.

Utan programmering skulle du inte kunna läsa den här artikeln (programmering behövdes för att publicera den på vår webbplats, men den behövs också för att internet och din dator ska fungera korrekt). Du kan inte använda din smartphone, använda Facebook eller titta på Netflix utan den.

Grundläggande programmering

Vad är ett program?

Ett program är en sekvens av logiska och matematiska funktioner, korrekt grupperade och sekvenserade. Dessa funktioner innehåller instruktioner som exekveras av datorn. Instruktionerna kan variera från ett programmeringsspråk till ett annat, och olika språk utför olika uppgifter och kommunicerar med datorn på lite olika sätt.

Varför är kodning viktig i teknikens historia?

Programmerbar enheter har förändrat världen, och många av de händelser som har format vår historia skulle inte ha hänt eller skulle ha hänt väldigt annorlunda, utan det hårda arbetet från ihärdiga och geniala programmerare. Programmerares arbete spelade en stor roll i att forma andra världskriget, landa på månen och skapa den första allmändatorn.

Föränderlig värld och föränderlig arbetsmarknad

Det är klart att fler och fler tekniker och aktiviteter blir automatiserade. Självkörande bilar, automatiserade monteringsband, smarta hem, virtuella assistenter, datadrivna marknadsbeslut, medicinska diagnoser som stöds av bildbehandling: är bara några exempel på hur programmerad teknik väver sig in i våra liv.

Denna process är också ha inverkan på arbetsmarknaden, där programmeringskunskaper, förmågan att interagera med maskiner och modifiera deras funktion, blir allt viktigare och, i vissa sektorer, oumbärliga.

Programmeringskunskaper är därför en avgörande färdighet för framtiden.

Programmering i en traditionell datormiljö

Även om syftet med denna artikel är att visa vikten av programmering på ett brett utbud av fält, kan vi inte glömma det fält som förmodligen kommer till de flesta människors sinnen när de först hör ordet ”programmering”: utveckla och underhålla traditionella datorprogram och webbplatser.

Dessa teknologier utvecklas också ständigt, förändras och kommer säkerligen att fortsätta att vara viktiga i framtiden. Men låt oss också ge några exempel på områden där programmeringsjobb finns och sannolikt kommer att finnas i framtiden, utanför datorer.

Vilka saker behöver programmeras?

 • Telefoner
 • Smartklockor
 • Smarta apparater
 • Programvara som används i bilar (eller till och med självkörande bilar)
 • Autopilot programvara på flygplan, självkörande tåg

Grundläggande färdigheter i vår föränderliga värld

Experter inom utbildningsforskning och pedagogisk reform är överens om att barn måste vara förberedda på 2000-talets och framtidens utmaningar sysselsättning och personliga mål på ett annat sätt än för några år eller decennier sedan.

Teknik finns runt omkring dem från födseln, effektiv användning av informationskommunikationsenheter (t.ex. mobiltelefoner, surfplattor, datorer) är nu en grundläggande färdighet , och filtrering och kritisk konsumtion av information är ofta viktigare än lexikal kunskap.

Några av 2000-talets viktigaste färdigheter :

 • Kritiskt tänkande , problemlösning, analys, tolkning, syntes av information
 • Kreativitet, nyfikenhet, fantasi, innovation
 • Uthållighet, självdisciplin, planering, anpassningsförmåga
 • Lagarbete, ledarskap, co drift, (virtuell) delning av arbete
 • IKT-färdigheter (informations- och kommunikationsteknik), media- och internetanvändning, datatolkning och analys, datorprogrammering

Att tänka analytiskt, dela upp ett problem i steg, planera, tänka kreativt och adaptivt och arbeta i team kommer att vara avgörande, och att lära sig datorprogrammering är ett effektivt och spännande sätt att tillägna sig dessa Kompetens.

Sammanfattning: Varför är kodning viktig i våra liv?

Programmering är viktigt för att skapa innovation, lösa globala problem och hitta miljövänliga lösningar. Programmering är viktigt för att förbättra prestanda hos datorer och internet, för att maximera deras potential.

Programmering är viktigt för att påskynda in- och utmatningsprocesser för maskiner, för att automatisera bearbetning, insamling, manipulation, beräkning och analys av data och information.

Detta betyder att även om datorprogrammering fortfarande är oerhört viktigt idag, kan det bli ännu mer så i framtiden. Att studera programmering innebär att vara en del av de forsknings-, utvecklings- och testprocesser som kommer att forma framtidens samhälle och söka svar på globala problem.

I en teknikdriven värld kan du ha en grundläggande kunskap om programmering en konkurrensfördel gentemot andra.

Lämna ett svar

Du kanske också undrar

 • En Kort Introduktion till Programmering – En Guide

 • Hur lång tid det tar att lära sig koda?

 • Hur man lär sig koda – Hur blir man en programmerare?

 • Varför du borde lära dig programmering

 • Vad är Objektorienterad Programmering? Förklarat!

 • Vad Används Kodning till? Förklarat!

 • 15 tips vad du kan göra med kodningsfärdigheter!